ТИП НА КУЛТУРАТА: ЛУБЕНИЦА, ПИПЕРКА

ДАТУМ
07. 07. 2004.
СОПСТВЕНИК
Рашевски
ЛОКАЦИЈА
Напомена - Копачки рид
ТИП НА КУЛТУРАТА
Лубеница, пиперка
ПОВРШИНА
  • 20ha Лубеница
  • 4ha Пиперка
ПОЧВЕНА PH ВРЕДНОСТ
Не е определена
ЃУБРИВО
NPK 15-15-15
НАВОДНУВАЊЕ
Површинска вода
ПЕСТИЦИДИ
Хербициди пред садење

ЛУБЕНИЦА

На 03 05. 2004. почна со садење на 9 хектари, за да потоа продолжат со сено на површината на иста големина. Целата постапка била завршена 15. 05 2004.

Садници се третираат четири пати додека засеаните култури се третираат 3 пати. На почетокот на вегетацијата, дојде до брзо ладење, така што еден дел од културата замрзна, но после третман со MEGAGREEN во концентрација од 1% тие се ревитализираа но подоцна скоро и да немаше никаква разлика во споредба со култури, кои не замрзнаа.

Како контролен дел доволен култури се лекува со MEGAGREEN. Голем број на третирани садници исклучени од системот за наводнување. Учесниците утврдија дека во оваа фаза на вегетацијата културата ја покрива речиси целата површина на земјата. Листовите обоени темно зелени, зелената маса е толку богата и разгранета ја покрива целата површина, дури и комуникацијата со механизацијата.

Според сопственикот, ситуацијата се менува секој ден. Раст 70-90 см дневно, плодот повеќе од килограм тежина на ден. Износот на цветови и плодови е поголем од нетретираните култури. Ова е брз и добар развој на цветните пупки, што укажува на повисок квалитет на оплодувањето, што како резултат се добива правилен облик, големина, како и зголемување на вкупниот принос. Култура исклучени од системите за наводнување речиси не покажаа разлика во однос на другите култури, кои се наводнуваа.

ПИПЕРКИ

Пиперката е насадена во период од 15 и 20 05. 2004. на површина од 4 хектари. Во времето на обиколката покажува дека лисната маса е многу богата , хомогено обликувана и колорирана во темно зелена боја. Исто така, забележан и интензивен развој на цветови. Од денот на садењето до моментот на обиколката на овие парцели беа направени четири третмани со MEGAGREEN.

На соседната плантажа, кои не се третирани, забележан е значително послаб раст, културата е три пати помалку развиена, лисната маса е помала и бојата е светло зелена боја до жолтеникава. Во истите плантажи беа применети сите агро-технички мерки и мерки за заштита, соодветни на овој тип на култура.