Форма за нарачка

Нарачајте го MegaGreen за поголем принос во органското производство.
Име*
Презиме*
Е-пошта:*
Телефон:*
Магагрин пакување*
Дополнителен коментар*
*
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и нажмите кнопку выше, чтобы отправить сообщение.
Се применува како колоиден раствор во вода, се прска во утринските или вечерните часови, третирајќи: расадници, тревници, градини, овоштарници, лозја, цвеќиња и др. слични култури.