social imagesocial image

ПОДОБАР ПРИНОС | ПОЗДРАВИ ПЛОДОВИ | ПОМАЛИ ТРОШОЦИ

MegaGreen е светскиот новитет

Природно, минерално и еколошко средство за подобрување на растот и приносот на растителните култури, како и за нивна заштита.
Како да ги намалите трошоците за наводнување при производство на здрава храна?
Како да го зголемите приносот, а при тоа да добиете и значително подобри плодови?
Како до зголемена природна отпорност на растенијата?
Одговор на сите ваши прашања
Сертифициран препарат кој го зголемува приносот во органското производство, а има и извонредни резултати и во конвенционалното земјоделско производство.

Се применува како колоиден раствор во вода, се прска во утринските или вечерните часови, третирајќи: расадници, тревници, градини, овоштарници, лозја, цвеќиња и др. слични култури.
Eколошко средство за подобрување на растот и приносот на растителните култури, како и за нивна заштита.
Природен минерален калцит со маритимно потекло произведен по нанотехнологија патентирана во ЕУ.
Минерално ѓубриво за фолијарно прихранување на растителни култури.
Го зголемува приносот за 30% , штеди вода до 75% за раноградинарските и други култури каде се применува.
Средството содржи нето микронизирани честици со гранулација 0,1 до 10 микрони и дава извонредни резултати.
За расадници 0,5% раствор се прска по расадот на секои 2 дена.
Истражувачки студии и анализи

Целта на истражувањaта е да со користење на MegaGreen да се направи чекор напред во однос на производството на здрава, рационална и конкурентна храна на пазарот.
Во делот за истражувањa и анализи ќе најдете извештаји за резулатати од микробиолошки анализи од научници на Факултетот за земјоделски науки и храна, поткрепени со слики и податоци.
За целосен преглед, кликнете на копчето за повеќе.
Сакате извонредни резултати?
Нарачајте го MegaGreen за поголем принос во органското производство.