ШТО Е MEGAGREEN?

MegaGreen е светски новитет во земјоделството, во еколошкото производство и производство на здрава храна. Природен минерален калцит со маритимно потекло произведен по нанотехнологија патентирана во ЕУ. MegaGreen е еколошко, биоактивно, минерално ѓубриво за фолијарно прихранување на растителни култури.

Сертифициран препарат кој го зголемува растот, приносот на сите растителни култури, го штити и поттикнува родот во еколошкото-органското земјоделско производство. Со извонредни резултати и при примена во конвенционалното земјоделско производство.

Содржи нето микронизирани цестици со гранулација 0,1 до 10 микрони. Органско, биоактивно ѓубриво за прихрана на растенијата, која го зголемува приносот за 30% , штеди вода и до 75% за раноградинарските култури.Значајна заштеда и на заштитни средства и ѓубрива.

КАДЕ СЕ ПРИМЕНУВА?

Житни и индустриски култури (пченица, јачмен, пченка, сончоглед, шеќерна и маслодајна репа, сој, леќа, ориз и др.)
Овошја (јаболко, круша, јагода, слива, цреша, вишна, винова лоза, диња, лубеница и др.)
Зеленчуци (домат, краставица, пиперка, компири, лук, тиквички, зелка, кељ, морков, зелка, салата и др.)
Цвеќе, украсни и зачински растенија, тревни и шумски површини.
КОИ СЕ ЕФЕКТИТЕ НА MEGAGREEN?

Ја зголемува природната отпорност на растението.
Ја зголемува отпорноста на растенијата кон болести и нападите од штетници
Го зголемува приносот.
Ја намалува потребата за вода во сувите реони до 70%
Го скратува периодот на дозревање и ја продолжува витализацијата
Го продолжува времето на складирање на плодовите.
ПРИМЕНА НА MEGAGREEN

Се применува како колоиден раствор во вода, се прска во утринските или вечерните часови, третирајќи: расадници, тревници, градини, овоштарници, лозја, цвеќиња и др. слични култури со 0,5% раствор на литар вода, а за земјоделски и шумски култури 2,5 кг се раствораат на 500 литри вода и се користат за површина од 1 хектар.
0,5% раствор се прска по расадот на секои 2 дена
2,5 кг/ха раствор, се прска 4-5 пати годишно
0,3-0,5% раствор, се прска на секои 14 дена
0,5% раствор, се прка 6-7 пати годишно
2,5 кг/ха раствор ,се прка најмалку 3-4 пати годишно
0,5% раствор, се прска по листовите на секои 10- 14 дена
(сточна,шеќерна,маслодајна) 2,5 кг/ха раствор,се прска 3-5 пати годишно
0,5% раствор ,се прска по листовите на секои 7-10 дена
0,5% раствор, се прка 5-6 пати годишно
0,5%раствор, се прска на секои 7-10 дена
2,5кг/ха раствор или 0,5%по разлистувањето на секои 14 дена
2,5кг/ха неколку дена по косење и тоа да се повтори на секои 10-14 дена
0,5% или 2,5кг/ха од почетокот на летото на секои 10-14 дена
2,5 кг/на раствор, се прска 4-5 пати годишно
Сакате извонредни резултати?
Нарачајте го MegaGreen за поголем принос во органското производство.