LUCERN VIP

Компанија основана 2005 год. која најнапред работеше во областа на прехрамбената индустрија, но следејќи ги новитетите на пазарот се одлучи да започне сопствено производство по лиценца за нанотехнологија за еколошко ѓубриво MegaGreen.

Лиценцирано производство на MegaGreen за Р.М.
Производство и пакување на хумус, компост, и други сродни производи
Во моментот се етаблираме на пазарот со овој нов и револуционерен производ и ја градиме мрежата на свои дистрибутери во Македонија и регионот.