ИЗВЕШТАЈ ОД ОБИКОЛКАТА 17. 08. 2004. НА РАСТОТ НА ЛУБЕНИЦАТА И ПИПЕРКАТА

ДАТУМ
17. 08. 2004.
СОПСТВЕНИК
Рашевски
ЛОКАЦИЈА
Напомена - Копачки рид

ЛУБЕНИЦА

При обиколката на културата лубеница беа во фаза на прибирање на реколтата. Лисната маса е темно зелена, бујна, ја покрива целата површина, така што не може да се распознае каде што минувале машините. Последен третман на MEGAGREEN беше спроведена меѓу 25 и 30 08. 2004. и тоа со авион бидејќи не може да се направи на друг начин, без големи оштетувања, со оглед на богатството на вегетацијата.

Примената на оваа техника се покажа како исклучително ефикасен кога станува збор за поголеми области, и поради тоа што економичноста и големината на аплицираните честичките на MEGAGREENво форма на фини аеросоли.

Приносот е богат и хомогено дистрибуиран над површината, обоени со потемни нијанси на зелено и соодветна форма. Речиси и да нема плод под 10 килограми тежина, за разлика од нетретирана мостра со MEGAGREEN, може да се види од придружните слики.

Oрганолептички утврдени е висок процент на шеќер, подеднакво силна конзистентност и интензивна црвена боја.

Важно е да се спомене дека во целиот вегетативен период како и претходно не се користени пестициди, ниту пак имало некоја потреба за дополнителна прихрана на култура.

ПИПЕРКИ

Пиперките се третирани вкупно шест пати. Културата е хомогена, густо распоредена со интензивна темно зелена боја, уреден плодоред и со оглед на вегетативната фаза речиси незакоравена што укажува на уредно примена на агро-технички мерки. Лисната маса е богата, стебленцата попуштаат заради тежината на плодовите, иако бербата се уште не е започната, бидејќи пиперка не е обоена црвено што е карактеристика на овој тип (ајвар пипер), иако значително е надмината во тежината со стандардна вредност.

Плодот е со интензивен ароматичен мирис, вкус и внатрешно е еднакво исполнет. Како што пред садењето почвата не е анализирана на киселост, дојде до еден период да се променат плодовите заради недостиг на калциум, што се работи за изразито кисела почва. Со дополнителна калцификација и зголемена концентрација на MEGAGREEN во растворот, плодовите да ги преземе нивните карактеристични одлики што се гледа на сликата.