ТРОШОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПИПЕРКА НА 1 хектар

Tрошоци при производство на пиперка на површина од 1 ha , класично ѓубрење со вештачки ѓубрива и примена на хербициди и пестициди.
Табела бр.2 - Земјоделски култури
РАБОТНА ОПЕРАЦИЈАВИДКОЛИЧИНАЦЕНАТРОШОКРАБОТАВКУПЕН ТРОШОК/ha
Oсновно ѓубрењеNPK 5:20:30500kg2,651.325 1.425
Oсновно ѓубрењеUREA100kg1,76176 276
Примена на хербицидиTreflan2l90180 300
Примена на хербицидиDevrinol3kg/ha190570 690
Meѓуредна прихранаKAN100kg1,414043385
Koрективна примена на хербицидиFusilade super1,5l255383 503
Mеѓуредна ll прихранаKAN100kg1,414045385
Прва заштита од болестиKocide2kg57114 234
Втора заштита од болестиAntracol2kg95190 310
Tрета заштита од болестиRidomil2,5kg170340 460
Четврта заштита од болестиRonilan1,5kg497745 865
 Fertina Ca10l15150 150
Заштита од лисни ушиPrimor0,5kg16080 200
Наводнување   765045012.000
Вкупно     16. 759.425