ТИП НА КУЛТУРАТА: тиквица, домати, краставици, пиперки

ДАТУМ
16. 06. 2004.
СОПСТВЕНИК
Хостиќ Степан
ЛОКАЦИЈА
Старо Чиче
ТИП НА КУЛТУРАТА
Тиквица, домати, краставици, пиперки
ПОВРШИНА
5300m2
пластеници
ПОЧВЕНА PH ВРЕДНОСТ
Kисела
ЃУБРИВО
NPK 7-20-30
НАВОДНУВАЊЕ
Безбедносни мерки преку сопствени бунари
ПЕСТИЦИДИ
Mospilan 14. 06. 2004.
Сите култури се истовремено прскани. Првиот третман е на 05. 2004., а другиот 14. 06. 2004.g со 0.5% солен MEGAGREEN, трактор и притисок од 5 бари.

Забелешка во текот на вегетацијата

Три до четири дена по првото прскање започна промена на лисната маса, како во бојата (темно зелена) и во износ на лисната на маса и во големината на листовите. Понатаму со следење утврдено на раст и витализација на зелена маса, плодовите се поголеми, многу повеќе и со повеќе боја отколку истите култури, кои не беа третирани. Не се забележани какви било знаци на болест, како и присуство на штетници.

Култури кои не се третирани со MEGAGREEN

На исти култури и нивно одгледување во исто време, приметено е дека растот е со низок интензитет, исто така, и витализацијата на зелена маса. Зелената маса и плодовите се помали и помалку се обоени. Во некои делови од краставица забележано е собирање на листовите,како и жолти лисја и плодови.

На 24 06. 2004. Истрагата беше спроведена на одгледувањето на култури, тиквички, домати, краставици и пиперки во оранжериите. Културите се измерени и oдсликани 12 дена по вториот третман со MEGAGREEN.

ТИКВИЦА

Во споредба со претходното мерење на бојата на листот не е изменета, темно зелени, а лисната маса не напредува толку брзо, како на претходните два третмани, но забележани се значајни промени во количината и големината на плодот од околу 4 до 5 пати. Исто така значително е зголемен бројот на цветови, што укажува на фактот дека MEGAGREEN-от хомогено е застапен во секоја фаза на развојот и дека се наоѓа точно каде што треба (лист-стебло-цвет-плод).

Култура, во меѓувреме, не се прихранувани со други вештачки ѓубрива и не се третирани со пестициди.

Не се забележале знаци на болести и штетници. Режимот на наводнување режим остана ист, но сугерирано е да се намали количеството на водата, бидејќи јасно е дека MEGAGREEN-от одржува поволен влажен режим.

Кај мострите на нетретираните со MEGEGREEN забележано е дека има многу помалку лисна маса, лисната површина е многу помала, светло зелена до жолтеникава боја, листот и стебленцата се со слаба цврстина, а плодовите се формираат по падот на цветот.

ДОМАТ

Бојата на листот, како и претходно е темно зелена, растот на стебленцата е околу триесет сантиметри, и е поголем во споредба со мерењето од пред десет дена, а во некои примероци има и повисоки вредности.

Лисната маса беше зголемена и како цврстината на стебленцата и листовите.Kултурата е пополнета по целата висина, со цвет и плод, а количеството на цветови и плодови е неколку пати поизразена во однос на нетретирана култури на домати.

Кај нетретираните култури, забележан е раст со низок интензитет, со помалку лисна тежина, количината и големината на плодот (големина на орев) е значително помалку успешно, а во некои делови се забележува собирање и жолти листови.Ѓубривата, третманот со инсектициди и наводнувањето се стандардни како и до сега

КРАСТАВИЦА

Значително е зголемен износот на лисната маса и цветови, а бојата е со ист карактеристичен интензитет како и на другите култури мои се третираат. Приметен е раст и повеќе од четириесет сантиметри. Брзиот раст доведе 15 до 20 дена секојдневно бербата на плодови, додека во културите, кај кои не се применува MEGAGREEN реколтата се врши на секои 4 до 5 дена, а резултатите се далеку помали и во помали количини. Нити во една стаклена градина не се забележани траги на болест или присуство на штетни инсекти.

Кај нетретираните краставици освен бавен раст, и пониски приноси забележано е во некои делови на насадот има жолти лисја и плодови.

ПИПЕРКА

Култура која е еднакво и густо исполнето со интензивна зелена боја на листот, плодот и цветот.Плодот не може да се спореди со претходното разгледување поради тоа што го немаше а сега е со просечната големина на орев.
Во некои делови од пластенокот забележан е малку послаб развој, но може да се припише на фактот дека во овој дел водата се задржува заради обилното полевање. Предупредено е дека нема потреба од многу вода, бидејќи со количеството на вода е намален за 30-40% MEGAGREEN може да се обезбеди оптимален раст и развој на оваа култура.